Tim – Trường Quỳnh Anh: Chặng đường yêu 7 năm 2 tháng không đám cưới và scandal ngoại tình chấn động


.

Trong hơn 7 năm yêu nhau, Tim và Trương Quỳnh Anh là một cặp đôi khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực.

tim-truong-quynh-anh-blogtamsuvn (2)

tim-truong-quynh-anh-blogtamsuvn (3)

tim-truong-quynh-anh-blogtamsuvn (4)

tim-truong-quynh-anh-blogtamsuvn (5)

tim-truong-quynh-anh-blogtamsuvn (6)

tim-truong-quynh-anh-blogtamsuvn (7)

tim-truong-quynh-anh-blogtamsuvn (8)

 

tim-truong-quynh-anh-blogtamsuvn (9)

tim-truong-quynh-anh-blogtamsuvn (10)

Thiết kế: Minh Khánh


.